Artykuły

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Polsce w 2013 roku

02.12.2013
Publikacja prezentuje dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w Polsce w I półroczu 2013 roku. Przedstawiono, ile osób pracowało w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki oraz jak kształtowały się ich zarobki. Zaprezentowano zarówno wartości bezwzględne, jak i stosunek liczby pracujących oraz ich wynagrodzeń w odniesieniu do I półrocza 2012 roku. Opracowanie zawiera również informacje dotyczące bezrobocia rejestrowanego w województwach Polski – pokazano odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz liczbę takich osób przypadającą na jedną ofertę zatrudnienia.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 3 wykresy:
Tabela 1. Pracujący (tys.) w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki w I półroczu 2013 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 roku)
Tabela 2. Pracujący w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki w I półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2012 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 roku)
Tabela 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki w I półroczu 2013 roku
Tabela 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w poszczególnych sektorach gospodarki w I półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2012 roku

Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w poszczególnych województwach Polski w I półroczu 2013 roku
Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w poszczególnych województwach Polski w I półroczu 2013 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 roku)
Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę pracy w poszczególnych województwach Polski w I półroczu 2013 roku (stan na dzień 30 czerwca 2013 roku)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij