Artykuły

Zagraniczni pracodawcy w Polsce w latach 2000-2008

28.01.2010
Materiał dostarcza informacji na temat liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce oraz liczby pracujących w nich osób. Zawiera dane za lata 2000 – 2008. Przedstawione statystyki dotyczą stanu notowanego na 31 grudnia każdego roku. Obejmują firmy posiadające kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych niezależnie od jego wielkości i udziału w kapitale podstawowym oraz prowadzące wszystkie rodzaje działalności, z wyjątkiem ubezpieczeniowej i bankowej. Prezentacja danych uwzględnia natomiast podział podmiotów z kapitałem zagranicznym na 4 grupy ze względu na wielkość zatrudnienia: mikroprzedsiębiorstwa – do 9 zatrudnionych, jednostki małe – od 10 do 49 zatrudnionych, średnie firmy – od 50 do 249 zatrudnionych oraz duże firmy – 250 i więcej zatrudnionych. Analizuje zmiany dotyczące liczby zagranicznych pracodawców prowadzących działalność na terenie Polski oraz generowanego zatrudnienia.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba firm z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w latach 2000-2008
Tabela 2. Liczba osób pracujących (tys.) w firmach z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w latach 2000-2008

Wykres 1. Liczba firm z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2008
Wykres 2. Procentowa struktura firm z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w 2000, 2004 i 2008 roku
Wykres 3. Liczba osób pracujących (tys.) w firmach z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2008
Wykres 4. Procentowa struktura osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w 2000, 2004 i 2008 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij