Artykuły

Zagraniczni pracodawcy w Polsce w 2013 roku

27.01.2015
Firmy zagraniczne mają coraz większy wpływ na polski rynek pracy. Jak wynika z danych GUS-u ich liczba systematycznie rośnie. Pod koniec 2013 roku liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym wyniosła ponad 26 tys., czyli o ponad 5 tys. więcej niż w 2008 roku. Pojawienie się nowych firm wpłynęło pozytywnie na powstawanie miejsc pracy. W 2013 liczba pracujących w firmach zagranicznych wyniosła ponad 1,6 mln osób. Poniższe opracowanie przedstawia zmiany dotyczące liczby zagranicznych pracodawców prowadzących działalność na terenie Polski oraz generowane przez nich zatrudnienie.

Opracowanie zawiera 6 wykresów i 2 tabele.

Wykres 1. Liczba firm z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2008-2013
Tabela 1. Liczba firm z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w Polsce w latach 2008-2013
Wykres 2. Procentowa struktura firm z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w Polsce w 2013 roku
Wykres 3. Liczba firm z kapitałem zagranicznym w poszczególnych województwach w Polsce w 2013 roku
Wykres 4. Liczba osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym
Tabela 2. Liczba osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2008-2013 (w tys.)
Wykres 5. Procentowa struktura osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym według wielkości zatrudnienia w Polsce w 2013 roku
Wykres 6. Liczba osób pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2008-2013 (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij