Artykuły

Wypadki w pracy w I kwartale 2014 roku

29.07.2014
W I kwartale 2014 roku do największej liczby wypadków w pracy doszło w branży przetwórstwo przemysłowe. Jak podaje raport Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej poszkodowanych z tej branży było wśród pracowników produkcji żywności. Co ciekawe, w pozostałych grupach zawodowych znacznej liczbie wypadków ulegli sprzedawcy. Ile zatem wypadków przy pracy odnotowano w poszczególnych branżach? W którym województwie było ich najwięcej? W opracowaniu przedstawiono informacje o wypadkach w pracy zgłoszonych w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku.

Opracowanie zawiera 8 wykresów, 1 tabelę i 1 mapę.

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według branży w I kwartale 2014 roku(w %)
Tabela 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według sektora własności w I kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 2. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w wybranych grupach zawodowych branży przetwórstwo przemysłowe w I kwartale 2014 roku
Wykres 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według wydarzeń powodujących uraz w I kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według wieku w I kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według wybranych grup zawodowych w I kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 6. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według miejsc powstania urazu w I kwartale 2014 (w tys.)
Mapa 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw w I kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Wypadki przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą według województw w I kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 8. Liczba odszkodowań wypłaconych przez ZUS według województw oraz kwoty odszkodowań ogółem w I kwartale 2014 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij