Artykuły

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w Polsce w latach 2009-2011

29.04.2013
Publikacja prezentuje zjawisko wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, jakie odnotowano na rynku pracy nad Wisłą pomiędzy 2009 a 2011 rokiem. Pokazano, ile wypadków przy pracy miało miejsce w Polsce w analizowanym okresie. Uwzględniono takie czynniki jak płeć oraz podział na województwa. Dodatkowo scharakteryzowano wypadki przy pracy pod względem stopnia ciężkości oraz przedstawiono, jak często w takich zdarzeniach brali udział młodociani pracownicy. Obok bezwzględnej liczby wypadków przy pracy pokazano także, ile osób zostało poszkodowanych w przeliczeniu na 1 000 zatrudnionych. W drugiej części publikacji czytelnik znajdzie informacje na temat chorób zawodowych – ile przypadków schorzeń odnotowano w Polsce w latach 2009-2011 oraz do jakich grup chorobowych można je zaliczyć.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 6 wykresów:
Tabela 1. Wypadki przy pracy w Polsce w latach 2009-2011
Tabela 2. Wypadki przy pracy w Polsce ze względu na stopień ciężkości w latach 2009-2011
Tabela 3. Choroby zawodowe w Polsce według jednostek chorobowych w latach 2009-2011

Wykres 1. Wypadki przy pracy osób młodocianych w Polsce w latach 2009-2011
Wykres 2. Wypadki przy pracy w poszczególnych województwach Polski w 2011 roku
Wykres 3. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy przypadająca na 1 000 pracujących w Polsce w latach 2009-2011
Wykres 4. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy przypadająca na 1 000 pracujących w poszczególnych województwach Polski w 2011 roku
Wykres 5. Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w Polsce
Wykres 6. Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w poszczególnych województwach Polski w 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij