Artykuły

Wynagrodzenia w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku

28.10.2014
W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli członkowie rad nadzorczych spółek z sektora bankowego. Mediana ich rocznych płac wyniosła 132 tys. PLN, a średnia ponad 173 tys. PLN.Ze względu na medianę wynagrodzeń w różnych branżach wysoko w rankingu znalazły się także przemysł metalowy oraz budownictwo. Dziwić może niska pozycja firm informatycznych. Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek wyniosła 24 tys. PLN. Z kolei średnia płaca osób zasiadających w radach nadzorczych spółek IT była już ponad dwa razy wyższa od mediany i wyniosła 50 433 PLN. Różnica ta wynika z faktu, iż członek rady nadzorczej jednej ze spółek IT zarobił w 2013 roku powyżej 1 mln PLN, a trzech innych powyżej 200 tys. PLN. Zestawienie zamyka branża mediowa, w której połowa osób z rad nadzorczych zarabiała poniżej 12 tys. PLN.

Udostępnij