Artykuły

Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w zależności od ich wieku

12.06.2008
Współczynnik aktywności zawodowej informuje nas o tym, jaki jest procentowy udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej populacji należącej do danej kategorii wiekowej. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wartości tego współczynnika dla kolejnych grup wiekowych w Polsce. Dodatkowo uwzględniono kategorię osób w wieku produkcyjnym czyli typowym dla podejmowania aktywności zawodowej i obejmującą mężczyzn między 18 a 64 rokiem życia oraz kobiety w wieku 18-59 lat. Niezależnie od współczynników ogólnych, w odrębnych tabelach zestawiono wartości współczynników dla kobiet i mężczyzn z poszczególnych przedziałów wiekowych. Uwzględniono dane od 1997 roku do chwili obecnej. Najbardziej aktualne statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym. Na wykresach zilustrowano, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się w Polsce liczba aktywnych uczestników rynku pracy.

Na opracowanie składają się 6 tabel i 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w poszczególnych przedziałach wiekowych od 2007 roku - dane kwartalne (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w poszczególnych przedziałach wiekowych od 1997 roku (%)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w poszczególnych przedziałach wiekowych od 2007 roku
- dane kwartalne (%)

Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w poszczególnych przedziałach wiekowych od 1997 roku (%)
Tabela 5. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych od 2007 roku - dane kwartalne (%)
Tabela 6. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych od 1997 roku (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywność zawodowej Polaków w poszczególnych przedziałach wiekowych w IV kwartale 2010 roku (%)
Wykres 2. Dynamika współczynnika aktywności zawodowej Polaków w wieku produkcyjnym od 1997 roku
Wykres 3. Kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym w latach 1997-2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij