Artykuły

Wskaźniki aktywności ekonomicznej pokolenia 50+ w krajach UE

14.04.2009
W niniejszym opracowaniu dokonano porównania podstawowych wskaźników charakteryzujących aktywność ekonomiczną osób powyżej 50. roku życia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Uwzględniono takie wielkości jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Prezentowane statystyki obejmują lata 2000-2010 i zostały zaprezentowane w ujęciu dwuletnim. Graficzne przedstawiono dynamikę poszczególnych wskaźników na przestrzeni uwzględnianych 10 lat w UE, Polsce oraz w wybranym kraju należącym do Wspólnoty. Najnowsze z przytoczonych w opracowaniu statystyki dotyczą 2010 roku i zostały wykorzystane do zilustrowania różnic pomiędzy państwami o najwyższych i najniższych wartościach uwzględnionych w opracowaniu wskaźników charakteryzujących aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia. Informacje o tym, jak kształtuje się aktywność ekonomiczna wśród innych grup na rynku pracy znajdą Państwo w opracowaniach: Wskaźniki aktywności ekonomicznej osób w wieku 15-24 lata w krajach UE oraz Wskaźniki aktywności ekonomicznej kobiet w krajach UE .

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 50+ w krajach UE w latach 2000-2010 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w krajach UE w latach 2000-2010 (%)
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ w krajach UE w latach 2000-2010 (%)

Wykres 1. Dynamika stopy bezrobocia wśród osób w wieku 50+ w UE, Polsce i Hiszpanii w latach 2000-2010
Wykres 2. Kraje UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród osób w wieku 50+ w 2010 roku
Wykres 3. Dynamika współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w UE, Polsce i Szwecji w latach 2000-2010
Wykres 4. Kraje UE o największym i najmniejszym współczynniku aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w 2010 roku
Wykres 5. Dynamika wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 50+ w UE, Polsce i Holandii w latach 2000-2010
Wykres 6. Kraje UE o największym i najmniejszym wskaźniku zatrudnienia osób w wieku 50+ w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij