Artykuły

Wskaźniki aktywności ekonomicznej osób w wieku 15-24 lata w krajach UE

01.10.2009
W niniejszym opracowaniu dokonano porównania podstawowych wskaźników charakteryzujących aktywność ekonomiczną osób w wieku 15-24 lata w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Uwzględniono takie wielkości jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Przedstawione statystyki obejmują lata 2000-2010 i zostały zaprezentowane w ujęciu dwuletnim. Zilustrowano dynamikę poszczególnych wskaźników na przestrzeni 10 lat w UE, Polsce oraz w wybranym kraju należącym do Wspólnoty. Statystyki z 2010 roku zostały dodatkowo wykorzystane do przedstawienia różnic pomiędzy państwami o najwyższych i najniższych wartościach uwzględnionych w opracowaniu wskaźników. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z opracowaniami przedstawiającymi dane na temat: wskaźników aktywności ekonomicznej kobiet oraz wskaźników aktywności ekonomicznej pokolenia 50+ w krajach UE.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w poszczególnych krajach członkowskich UE w latach 2000-2010 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-24 lata w poszczególnych krajach członkowskich UE (%) w latach 2000-2010
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata w poszczególnych krajach członkowskich UE w latach 2000-2010 (%)

Wykres 1. Dynamika stopy bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w UE, Polsce i Finlandii w latach 2000-2010
Wykres 2. Kraje członkowskie UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w 2010 roku
Wykres 3. Dynamika współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 15-24 lata w UE, Polsce i Czechach w latach 2000-2010
Wykres 4. Kraje członkowskie UE o największym i najmniejszym współczynniku aktywności zawodowej osób w wieku 15-24 lata w 2010 roku
Wykres 5. Dynamika wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata w UE, Polsce oraz na Węgrzech w latach 2000-2010
Wykres 6. Kraje członkowskie UE o największym i najmniejszym wskaźniku zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata w 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij