Artykuły

Wskaźniki aktywności ekonomicznej kobiet w krajach UE

21.08.2009
W publikacji przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzujące aktywność ekonomiczną kobiet w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Uwzględnione wskaźniki to: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Statystyki obejmują lata 1998-2008 i zostały przedstawione w ujęciu dwuletnim. Opracowanie zawiera graficzne porównanie dynamiki poszczególnych wskaźników na przestrzeni analizowanych 10 lat w Unii Europejskiej, w Polsce oraz w wybranym kraju należącym do Wspólnoty. Ponadto dane za rok 2008 zostały wykorzystane do zilustrowania różnic pomiędzy państwami o najwyższej i najniższej wartości wskaźników opisujących aktywność ekonomiczną kobiet. Statystyki przedstawiające aktywność ekonomiczną ludności według wybranych grup wieku mogą Państwo znaleźć w opracowaniach: Wskaźniki aktywności ekonomicznej osób w wieku 15-24 lata w krajach UE oraz Wskaźniki aktywności ekonomiczne pokolenia 50+ w krajach UE.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród kobiet w krajach UE w latach 1998-2008 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w krajach UE w latach 1998-2008 (%)
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w krajach UE w latach 1998-2008 (%)

Wykres 1. Dynamika stopy bezrobocia wśród kobiet w UE, w Polsce i w Hiszpanii w latach 1998-2008
Wykres 2. Kraje UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród kobiet w 2008 roku
Wykres 3. Dynamika współczynnika aktywności zawodowej kobiet w UE, w Polsce i w Szwecji w latach 1998-2008
Wykres 4. Kraje UE o największym i najmniejszym współczynniku aktywności zawodowej kobiet w 2008 roku
Wykres 5. Dynamika wskaźnika zatrudnienia kobiet w UE, w Polsce i w Szwecji w latach 1998-2008
Wykres 6. Kraje UE o największym i najmniejszym wskaźniku zatrudnienia kobiet w 2008 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij