Artykuły

Wolne miejsca pracy w 2013 roku

29.07.2014
Ile nowych miejsc pracy powstało w 2013 roku? W jakich branżach zapotrzebowanie na pracowników było największe? Aby lepiej zrozumieć tendencje na rynku pracy należy szczegółowo przyjrzeć się strukturze popytu na pracę. W artykule zostały opisane wolne miejsca pracy oraz wolne nowo utworzone miejsca pracy w poszczególnych branżach i sektorach własności w 2013 roku.

[OBRAZ="27">
W IV kwartale 2013 roku wolne miejsca pracy zgłosiło najwięcej firm z branży handlowej - 3 900 przedsiębiorstw. Wolne miejsca pracy oferowało również dużo firm z branży przetwórstwo przemysłowe. W tej branży 2 600 przedsiębiorstw dysponowało wolnymi miejscami pracy. Wolnymi miejscami pracy dysponowało także 1 400 firm z branży budowlanej. Co ciekawe niewiele firm zajmujących się edukacją i gastronomią zgłaszało zapotrzebowanie na pracowników – pod koniec 2013 roku po 600 firm z każdej z nich. W przypadku branży finansowej i ubezpieczeniowej wolne miejsca pracy zgłosiło tylko 300 firm. Najmniejszą liczbą wolnych stanowisk dysponowały przedsiębiorstwa działające w kulturze, rozrywce i rekreacji. W tej branży jedynie 200 firm zgłosiło wolne etaty.W analizowanym okresie zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc pracy oferował sektor prywatny. Łącznie było w nim aż 31 900 wolnych stanowisk. Największa liczba miejsc pracy przypadła na branżę przetwórstwo przemysłowe oraz handel – odpowiednio 8 100 i 7 500 wakatów. Natomiast w prywatnej edukacji i w prywatnej opiece zdrowotnej zapotrzebowanie na pracowników nie było wysokie. Branże te zgłosiły odpowiednio 200 i 600 wolnych miejsc pracy. Z kolei w państwowej opiece zdrowotnej zgłoszonych miejsc pracy było dwa razy więcej – 1 200 stanowisk. Mimo wszystko ta stosunkowo niewielka liczba miejsc pracy w służbie zdrowia jest zastanawiająca. Z danych OECD wynika bowiem, że na 1 000 mieszkańców Polski przypada 2,2 lekarza. Wskazuje to na znaczny niedobór lekarzy w naszym kraju.

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw najwięcej wolnych stanowisk oferowały firmy duże. Należy tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że jednostki małe oferowały łącznie o ponad 1 000 miejsc pracy więcej niż średnie – 8 700 w jednostkach małych wobec 7 300 w średnich. W małych firmach potrzebowano więcej pracowników w branży handlowej i budownictwie. W przetwórstwie przemysłowym zarówno jednostki małe jak i średnie zgłosiły po 1 400 wolnych miejsc pracy.W roku 2013 najwięcej wakatów przypadało na stanowiska specjalistyczne – w I kwartale było to aż 10 500 wolnych etatów. Firmy potrzebowały także rzemieślników i robotników przemysłowych – w II kwartale 2013 roku zgłoszono 10 000 wolnych miejsc pracy. Pracownicy usług i sprzedawcy na najwięcej ofert mogli liczyć w III kwartale. Wówczas wolnych etatów było 6 200, w tym dla samych sprzedawców 4 100. Stosunkowo duże zapotrzebowanie przedsiębiorstwa zgłaszały na pracowników wykonujących prace proste. W całym 2013 roku było to 10 200 wolnych stanowisk. W rolnictwie zgłoszono łącznie 400 wolnych miejsc pracy.Zjawiskiem godnym uwagi są niewątpliwie także wolne miejsca pracy, które zostały nowo utworzone. Tutaj również najwięcej nowych miejsc pracy utworzyły przedsiębiorstwa w sektorze prywatnym – łącznie 13 400, w tym aż 2 800 nowych wakatów dla specjalistów, gdzie prawie połowę stanowiły miejsca pracy dla specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania. Ten trend związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w centrach usług biznesowych. Od styczna 2012 przybyło aż 23 500 nowych miejsc pracy w centrach outsourcingowych – czytamy w raporcie ABSL. Ponadto wśród firm przedstawionych w raporcie prawie 60% świadczyła w tym okresie usługi finansowo-księgowe, co potwierdza tezę o zapotrzebowaniu na specjalistów związanych z ekonomią i zarządzaniem.

Co ciekawe, w grupie pracowników usług i sprzedawców trzy czwarte nowych miejsc pracy przeznaczonych było dla samych sprzedawców. Warto również zauważyć, że w sektorze publicznym zgłoszono stosunkowo niewiele nowych miejsc pracy – łącznie zaledwie 1 200. Niezwykle istotne jest również to, że znacznie więcej nowych etatów powstało w małych firmach niż w średnich. Firmy te potrzebowały najwięcej nowych robotników przemysłowych.W całym 2013 roku w województwie mazowieckim zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż w pozostałych województwach łącznie (147 tys. w woj. mazowieckim wobec 126,5 tys. w pozostałych). W województwie małopolskim było 13 800 wolnych miejsc pracy. Warto tu zauważyć, że Kraków jest miastem, w którym najprężniej rozwijają się duże firmy outsourcingowe. Zatrudnienie w centrach usług biznesowych w Krakowie stanowi 23% ogółu zatrudnienia w tego typu firmach w Polsce – wynika z raportu ABSL.

W 2013 roku najmniej wolnych miejsc pracy było w województwach świętokrzyskim i podlaskim – tam liczba wolnych etatów nie przekroczyła nawet 3 000. W województwie podlaskim powstało jedynie 2 000 wakatów.Podsumowanie


W roku 2013 najwięcej wolnych etatów przypadło na sektor prywatny, w szczególności w firmach dużych. Oferty pracy najczęściej skierowane były do specjalistów i pracowników przemysłowych. Bardzo ważna jest również przewaga firm małych nad średnimi – w firmach małych bowiem zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż w średnich. Ponadto charakterystyczna jest liczba wolnych wakatów w województwie mazowieckim. Wolne miejsca pracy w tym województwie stanowiły aż 54% wszystkich wolnych etatów w Polsce.

Dominika Staniszewska
Sedlak & Sedlak

Bibliografia
1. Główny Urząd Statystyczny, Popyt na pracę w 2013 roku, dostępne w Internecie:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/aktywnosc-ekonomiczna-popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2013-r-,9,9.html
2. Association of Business Service Leaders, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2013, dostępne w Internecie:
https://www.absl.pl/documents/10186/26940/Sektor+nowoczesnych+us%C5%82ug+biznesowych+w+Polsce+-+2013.pdf/7dcc3d4f-e736-472e-95ee-b35f9622e80d
3. OECD, Health at a Glance 2013, dostępne w Internecie:
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf

Udostępnij