Artykuły

Wiek emerytalny w krajach UE – rzeczywistość i postulaty zmian

08.03.2010 Autor: Gabriela Jabłońska
Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich zostały przedstawione przemiany społeczno-demograficzne, mające wpływ na modernizację systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej. Opisano wynik analizy przeciętnego trwania życia mieszkańców poszczególnych państw członkowskich oraz porównano udział osób w wieku 60 lat i więcej w całej populacji. Następnie zaprezentowano najnowsze informacje dotyczące ustawowego wieku, w którym kobiety i mężczyźni opuszczają rynek pracy w każdym z krajów UE. W ostatniej części artykułu podjęto się dokonania konfrontacji regulacji prawnych ze stanem faktycznym. Dzięki temu czytelnik może uzyskać informacje na temat tego, w jakim wieku Europejczycy rzeczywiście wycofują się z rynku pracy.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij