Artykuły

Warunki pracy w Polsce

14.09.2015
Najwyższa liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczy województwa wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Gdzie jest ich najmniej?

Opracowanie zawiera 6 wykresów.
Wykres 1. Liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Polsce w 2014 roku
Wykres 2. Liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przekroju wojewódzkim w 2014 roku
Wykres 3. Liczba jednorazowych odszkodowań wypadkowych w Polsce w 2014 roku
Wykres 4. Procentowy udział czynników zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy w Polsce w 2014 roku (w %)
Wykres 5. Procentowy udział czynników zagrożeń związanych z uciążliwością pracy w Polsce w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Osoby pobierające renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy według powodów niezdolności w Polsce w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij