Artykuły

Warunki pracy a jej wydajność

18.08.2009 Autor: Aleksandra Strojek
Złe warunki pracy mogą zmniejszać efektywność pracownika i mieć poważne konsekwencje dla jego zdrowia. W artykule omówiony został wpływ warunków pracy na wydajność pracowników. Ze względu na rosnące znaczenie pracy biurowej, skupiono się na skutkach niewłaściwych warunków panujących w biurze dla zdrowia i poziomu satysfakcji pracowników. Przedstawiono dolegliwości, na które najczęściej narzekają osoby zatrudnione w biurze oraz ocenę wpływu pracy na zdrowie w wybranych krajach Unii Europejskiej. Opisano czynniki, które mogą zwiększyć wydajność pracowników. Porównano także czas oddziaływania wybranych motywatorów (w tym warunków pracy) na wydajność pracowników.
Niewłaściwe warunki pracy mogą być przyczyną frustracji nawet najbardziej wykwalifikowanych i najlepiej przeszkolonych pracowników. Sprzyjają popełnianiu błędów, przyczyniają się do większej absencji, a w dłuższej perspektywie prowadzą do obniżenia produktywności i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. W skrajnych przypadkach są powodem odejścia z firmy – nieodpowiednie warunki pracy jako przyczynę rozstania z pracodawcą wymienia co siódma osoba decydująca się na zmianę pracy.Szczególnie negatywne opinie na temat warunków pracy wyrażają Polacy. W 2005 roku co czwarty z nas był niezadowolony lub bardzo niezadowolony z warunków, które panowały w jego zakładzie pracy. Znacznie częściej niż inni Europejczycy podkreślamy również zły wpływ pracy na ogólne samopoczucie i stan zdrowia. W 2007 roku aż dwie trzecie pracujących Polaków twierdziło, że praca oddziałuje negatywnie na ich kondycję psychofizyczną. Z wynikiem tym wyraźnie przewyższyliśmy średnią dla całej Unii Europejskiej (35%) i tuż za Estończykami znaleźliśmy się wśród liderów rankingu.
Bibliografia
S. Augustyniak, Źródła wydajności w erze nowej ekonomii, CEO: Magazyn Top Menedżerów, http://ceo.cxo.pl/news/67224/Zrodla.wydajnosci.w.erze.nowej.ekonomii.html
A. Baranowska-Skimina, BHP w firmie: pomieszczenia i stanowiska biurowe, http://www.egospodarka.pl/
M. Szafarz, Hałas w biurze, http://www.zdrowebiuro.pl/halas_w_biurze.php
D. Szwaj, Praca biurowa jest chorobą, http://www.zdrowebiuro.pl/praca_biurowa_jest_choroba.php
D. Szwaj, Pracodawco – dbaj o pracownika!, http://www.zdrowebiuro.pl/pracodawco__dbaj_o_pracownika.php
Eurofound, Fourth European Working Conditions Survey, 2007.
Eurofound , Working Conditions in Europe. Gender Perspective, 2007.
Efektywna praca w biurze – podstawy, http://www.egospodarka.pl/
Feng shui w biurze, http://www.zdrowebiuro.pl/feng_shui.php
Motywacja a zdrowie, http://www.zdrowebiuro.pl/motywacja_a_zdrowie.php?PageResult=788&PageIndex=88 Półgodzinny spacer po wyjściu z biura to konieczność. Wywiad z dr Joanną Bugajską, http://www.zdrowebiuro.pl/
http://www.ergotest.pl/
http://www.hrc.pl/
http://www.hrk.pl/
http://www.rp.pl/

Aleksandra Strojek

Udostępnij