Artykuły

Warto inwestować na Śląsku i Mazowszu

09.12.2014
Polska to kraj uznany za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do prowadzenia inwestycji w Europie. Nie ulega wątpliwości, że kapitał zagraniczny jest niezwykle istotnym czynnikiem wzrostu i rozwoju gospodarczego dla kraju, który przyjmuje inwestycje. Umożliwia on między innymi modernizację zasobów produkcyjnych, poprawę jakości wytwarzanych dóbr, a także wpływa na zwiększenie ogólnej efektywności przedsiębiorstw. Transfer kapitału zagranicznego ma także bezpośredni związek z sytuacją pracowników: przyczynia się do tworzenia dużej liczby nowych miejsc pracy. Plany inwestycyjne przedsiębiorców powinny zostać jednak poprzedzone odpowiedziami na kluczowe w tym kontekście pytania: na jakich terenach warto lokować kapitał? Jakie elementy składają się na ogólną atrakcyjność wyróżnionych obszarów pod kątem podejmowania inwestycji? Jakie województwa w ubiegłym, 2013 roku wypadły najlepiej w tej kategorii?

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij