Artykuły

W Polsce spada liczba absolwentów informatyki

14.08.2014
W artykule zostały zaprezentowane informacje na temat absolwentów kierunków informatycznych w Polsce. Mimo rosnącego zapotrzebowania na specjalistów IT liczba dyplomowanych informatyków spada z roku na rok. W 2006 roku było ich 17 074, a w 2013 roku już o prawie 3 500 mniej. Przedstawiono także liczbę absolwentów w poszczególnych województwach, podział ze względu na typ uczelni (publiczne i niepubliczne) oraz tryb studiów (stacjonarne i niestacjonarne). Dominującymi grupami byli absolwenci uczelni publicznych (72%) oraz uczący się w trybie studiów dziennych (65%). Artykuł zawiera 2 tabele i 2 wykresy.


Liczba absolwentów informatyki w Polsce


Mimo rosnącego zapotrzebowania rynku pracy, od kilku lat spada liczba absolwentów kierunków informatycznych w Polsce. W latach 2006-2010 liczba informatyków z dyplomem zmniejszyła się o blisko 20%. Duży spadek miał miejsce na przestrzeni lat 2007/2008, kiedy ich liczba zmniejszyła się o 1 307 (prawie 10%). Liczba dyplomowanych specjalistów IT znacząco spadła również na przełomie lat 2012/2013 (około o 8%).Liczba absolwentów w wybranych województwach


W 2013 roku studia wyższe w Polsce na kierunkach informatycznych ukończyło łącznie 13 725 osób. Prawie co piąty absolwent ukończył uczelnię z województwa mazowieckiego (2 359 osób). Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie, gdzie dyplom informatyka uzyskało 2 100 osób. Województwa usytuowane na północy kraju znalazły się w dalszej części rankingu, za wyjątkiem pomorskiego, gdzie w 2013 roku odnotowano 898 absolwentów kierunków IT. W 2013 roku najmniej młodych informatyków z dyplomem przybyło w województwach opolskim (263 osób) oraz lubuskim (140 osób). Na przestrzeni lat 2006-2013 jedynie w małopolskim, wielkopolskim i pomorskim odnotowano wzrost liczby absolwentów.Absolwenci uczelni publicznych i niepublicznych


Zdecydowana większość, bo aż 72% absolwentów informatyki w Polsce kształciło się na uczelniach publicznych. W niektórych województwach odsetek ten kształtował się nieco odmienne. W kujawsko-pomorskim liczba absolwentów szkół prywatnych przeważyła informatyków z dyplomem publicznej uczelni. Aż 61% absolwentów uzyskała w tym województwie dyplom prywatnej uczelni. W mazowieckim i łódzkim również znaczny odsetek informatyków otrzymał dyplom uczelni niepublicznej – odpowiednio 46% i 40%. Odwrotną tendencję można zaobserwować w województwie lubuskim, gdzie wszyscy absolwenci ukończyli szkoły publiczne. Informatycy z dyplomem publicznej uczelni dominowali również w zachodniopomorskim (93%) oraz małopolskim (88%).Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


W 2013 roku prawie 9 tys., czyli ponad 65% spośród wszystkich dyplomowanych informatyków w Polsce stanowili absolwenci studiów stacjonarnych. W Polsce również pod tym względem można zaobserwować znaczne różnice. W kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim większość absolwentów informatyki uczyło się w trybie niestacjonarnym. Było to odpowiednio 66% i 52% ogółu absolwentów w tych województwach. W mazowieckim było ich niewiele mniej, bo 42%. Z kolei największy procentowy udział absolwentów studiów dziennych zaobserwowano w województwach małopolskim (79%) oraz lubuskim (73%).Damian Pokrywka
Sedlak & Sedlak

Udostępnij