Artykuły

W którym województwie sytuacja na rynku pracy jest najlepsza?

15.07.2014
Bezrobocie w Polsce w 2013 roku osiągnęło niepokojąco wysoki poziom. Inne wskaźniki rynku pracy też nie wyglądały dobrze. Czy niekorzystne dane dotyczyły wszystkich polskich województw? W których województwach sytuacja na rynku pracy w 2013 roku była najlepsza? Porównanie głównych wskaźników rynku pracy ułatwi odpowiedzi na to pytania.

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego i wg BAEL w Polsce w latach 2004-2013 (w %)
Tabela 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego i wg BAEL według województw w 2013 roku (w %)[ URL]
Wykres 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy w poszczególnych województwach
w 2012 roku (w miesiącach)

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w latach 2003-2013 (w %) Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce w latach 2003-2013 (w %)
Wykres 6. Wskaźnik aktywności zawodowej w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)
Wykres 7. Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku w Polsce w latach 2003-2013 (w %)
Wykres 8. Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)
Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij