Artykuły

W jakich okolicznościach pracownicy najczęściej odchodzą z pracy?

12.01.2015
Jak wynika z danych CBOS, w 2013 roku blisko 40% Polaków liczyło się z możliwością utraty obecnej pracy. Obawy Polaków były uzasadnione, ponieważ jak wynika z danych GUS, w 2013 roku z pracy odeszło około 1,5 mln pracowników. Warto więc sprawdzić jakie były główne przyczyny zwolnień i w jakich sekcjach gospodarki zdarzały się one najczęściej.

Wykres 1. Liczba zwolnień z pracy oraz współczynnik zwolnień* w Polsce w latach 2009-2013
Wykres 2. Przyczyny zwolnień z pracy w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Przyczyny zwolnień z pracy w sekcji gospodarki związanej z informatyką, telekomunikacją i działalnością wydawniczą w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Przyczyny zwolnień z pracy w sekcji gospodarki związanej z edukacją w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Przyczyny zwolnień z pracy w sekcji gospodarki związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Przyczyny zwolnień z pracy według płci w Polsce w 2013 roku
Wykres 7. Przyczyny zwolnień z pracy według sektorów własności w Polsce w 2013 roku
Wykres 8. Liczba zwolnień z pracy według sekcji gospodarki narodowej w Polsce w 2013 roku
Wykres 9. Liczba zwolnień z pracy w poszczególnych województwach w Polsce w 2013 roku
Wykres 10. Liczba zwolnień z pracy w firmach według wielkości zatrudnienia w Polsce w 2013 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij