Artykuły

Szkolnictwo wyższe w Polsce

27.06.2014
Od wielu lat szkolnictwo wyższe w Polsce podlega ciągłym przemianom. Nastąpił między innymi znaczny rozwój placówek niepublicznych. Wprowadzony został również dwustopniowy system studiowania. Daje on możliwość kontynuowania nauki po studiach licencjackich lub inżynierskich na studiach drugiego stopnia. Zmieniła się także dynamika wzrostu liczby studentów. Największa dynamika widoczna była na przełomie XX i XXI w., wyraźnie słabnąc w ostatnich latach. Jak zatem wygląda obecnie liczba studentów? Jak kształtuje się struktura szkolnictwa wyższego pod względem płci? Jakie typy uczelni są najczęściej wybierane? Jaki tryb studiów jest najpopularniejszy? Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane GUS-u.

Wykres 1. Studenci szkół wyższych według typów szkół w podziale na płeć
Wykres 2. Studenci szkół wyższych według typu szkół i trybu studiów
Wykres 3. Studenci szkół wyższych według typów szkół, płci i trybu studiów
Wykres 4. Nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów według typów szkół
Wykres 5. Nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów według trybu studiów (w %)
Wykres 6. Nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów według typów szkół i trybu studiów (w %)
Wykres 7. Studenci uczelni publicznych według kierunków
Wykres 8. Studenci uczelni publicznych według kierunków i rodzaju studiów
Wykres 9. Studenci uczelni niepublicznych według kierunków
Wykres 10. Studenci uczelni niepublicznych według kierunków i rodzaju studiów
Wykres 11. Słuchacze studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013
Udostępnij