Artykuły

Szara strefa w wybranych krajach świata 2007-2010

12.08.2011
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone szarej strefie w 21 krajach OECD: Australii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Dane obejmują lata 2007-2010. Wielkość szarej strefy została wyrażona jako procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytwarzanego poza oficjalnymi statystykami. Publikacja powstała w oparciu o analizy prof. Friedriecha Schneidera, który specjalizuje się w tej tematyce, a do pomiaru zjawiska wykorzystuje metodę MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes).

Na opracowanie składają się 1 tabela i 2 wykresy:

Tabela 1. Wielkość szarej strefy w 21 krajach OECD w latach 2007-2010 (% oficjalnego PKB)

Wykres 1. Wielkość szarej strefy w 21 krajach OECD w 2010 roku (% oficjalnego PKB)
Wykres 2. Pięć krajów o największym procentowym wzroście lub spadku wielkości szarej strefy w latach 2007-2010 (2007=100)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij