Artykuły

Szara strefa w krajach Unii Europejskiej 2007-2010

12.09.2011
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone nieformalnej gospodarce w 27 krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2010. Wielkość szarej strefy została wyrażona jako procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytwarzanego poza oficjalnymi statystykami. Publikacja powstała w oparciu o analizy prof. Friedriecha Schneidera, który specjalizuje się w tej tematyce, a do pomiaru zjawiska stosuje metodę MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes). Więcej informacji o metodach pomiaru szarej strefy znajdą Państwo w artykule „Kręta droga do dobrobytu, czyli wielkość szarej strefy w Polsce”.

Na opracowanie składają się 1 tabela i 2 wykresy:

Tabela 1. Wielkość szarej strefy w 27 krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2010 (% oficjalnego PKB)

Wykres 1. Wielkość szarej strefy w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 roku (% oficjalnego PKB)
Wykres 2. Pięć krajów o największym procentowym wzroście i spadku wielkości szarej strefy w latach 2007-2010 (2007=100)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij