Artykuły

Sytuacja na rynku pracy w różnych regionach Polski

17.03.2015
Ponad połowa Polaków jest zdania, że w niektórych regionach Polski żyje się lepiej niż w innych – wynika z analiz CBOS. Blisko 60% badanych uważa, że region centralny należy do najlepszych miejsc do życia. Z kolei co czwarty twierdzi, że w regionie południowym żyje się lepiej niż w innych. Najgorzej pod tym względem wypada region wschodni, który tylko dla nielicznych jest takim miejscem. Warto więc sprawdzić jak przedstawiają się wskaźniki rynku pracy dla poszczególnych regionów Polski.

Objaśnienia:
region centralny: mazowieckie, łódzkie
region południowy: małopolskie, śląskie
region południowo-zachodni: dolnośląskie, opolskie
region północny: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie
region północno-zachodni: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
region wschodni: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie


Wykres 1. Stopa bezrobocia według BAEL w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 15-64 lat w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Wskaźnik aktywności ekonomicznej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Czas poszukiwania pracy w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w miesiącach)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wykształceniem wyższym w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Wykres 7. Liczba pracujących w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w tys. osób)
Tabela 1. Odsetek pracujących według sektorów ekonomicznych w poszczególnych regionach Polski w 2013 roku (w %)
Udostępnij