Artykuły

Sytuacja na małopolskim rynku pracy w II kwartale 2014 roku

20.10.2014
Jak wynika z danych GUS od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami niewielkiej poprawy na rynku pracy. Według danych ogólnopolskich stopa bezrobocia z miesiąca na miesiąc nieznacznie spada. Czy w województwie małopolskim poprawa też jest widoczna? Na jakim poziomie w Małopolsce kształtują się podstawowe wskaźniki rynku pracy, takie jak wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, czy stopa bezrobocia?

Opracowanie zawiera 1 tabelę i 10 wykresów.

Tabela 1. Liczba osób aktywnych zawodowo na terenie Małopolski (w tys.)
Wykres 1. Struktura osób w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce w zależności od statusu na rynku pracy w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej w Małopolsce według płci w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej w Małopolsce według wieku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej w Małopolsce według wykształcenia w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia w Małopolsce według płci w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia w Małopolsce według wieku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Wskaźnik zatrudnienia w Małopolsce według wykształcenia w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 8. Stopa bezrobocia w Małopolsce według płci w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 9. Stopa bezrobocia w Małopolsce według wieku w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 10. Stopa bezrobocia w Małopolsce według wykształcenia w II kwartale 2014 (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij