Artykuły

Syndrom ocalałego – co czuje pracownik, który uniknął zwolnienia?

30.10.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule znajduje się opis zjawiska nazywanego przez badaczy syndromem ocalałego. Pojęcie to wywodzi się z badań dotyczących psychologicznych skutków występujących u ocalałych po traumatycznych doświadczeniach. Przedstawiono sposób, w jaki zostało one włączone do nauk o zarządzaniu i zdefiniowane jako ogół emocjonalnych i behawioralnych skutków zwolnień obserwowanych u pozostających w firmie pracowników po redukcji zatrudnienia. Opisano typowe zachowania i reakcje świadczące o występowaniu syndromu ocalałego wśród pracowników. Przeanalizowano przyczyny odczuwania przez ocalałych pracowników negatywnych emocji i przejawiania kontrproduktywnych postaw. Ukazano też, w jaki sposób reorganizacja pracy firmy wpływa na odczuwanie długotrwałego stresu przez pracowników. W tekście zawarto również informacje dotyczące sposobów zapobiegania nasilaniu się negatywnych zjawisk związanych z syndromem ocalałego.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij