Artykuły

Studia płatne czy bezpłatne? Przegląd rozwiązań stosowanych w UE

10.02.2013 Autor: Ewa Kapusta
Niniejszy artykuł zawiera przegląd rozwiązań europejskich w zakresie wprowadzania różnych rodzajów odpłatności za studia wyższe. Pokazano w nim, w których krajach studenci mają możliwość podejmowania edukacji wyższej bezpłatnie, a w których muszą liczyć się z ponoszeniem kosztów. Wskazano kraje, w których istnieje możliwość bezpłatnej nauki wyłącznie na studiach pierwszego stopnia – studenci chcący kontynuować swoją edukację na studiach drugiego stopnia muszą się już liczyć z opłatami. Rozpatrzone zostały rozwiązania w zakresie pobierania opłat za czesne, a także opłat administracyjnych.

Ewa Kapusta

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij