Artykuły

Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną w 2009 roku

14.11.2011
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone Polakom pracującym w szarej strefie w okresie styczeń-wrzesień 2009 roku. W pierwszej części publikacji pokazano, ile osób zarobkowało wtedy na szaro. Dowiedzą się Państwo, jakie branże sprzyjały pracy nierejestrowanej. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. usługi sąsiedzkie, takie jak prace domowe czy ogrodnicze. Kolejna część publikacji odpowiada na pytanie, kto częściej pracuje w szarej strefie: kobiety czy mężczyźni. Pokazuje również, że istnieją obszary działalności, w których praca na szaro jest sfeminizowana lub odwrotnie – zdominowana przez mężczyzn.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w okresie styczeń-wrzesień 2009 (tys.)
Tabela 2. Kobiety i mężczyźni wykonujący pracę nierejestrowaną w okresie styczeń-wrzesień 2009 (tys.)

Wykres 1. Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną w okresie styczeń-wrzesień2009 (%)
Wykres 2. Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną w ramach usług sąsiedzkich w okresie styczeń-wrzesień 2009 (%)
Wykres 3. Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną z uwzględnieniem płci w okresie styczeń-wrzesień 2009 (%)
Wykres 4. Struktura osób wykonujących pracę nierejestrowaną w ramach usług sąsiedzkich z uwzględnieniem płci w okresie styczeń-wrzesień 2009 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij