Artykuły

Stopa bezrobocia w zależności od poziomu wykształcenia w krajach UE

19.07.2013
Opracowanie prezentuje stopę bezrobocia w 27 krajach Unii Europejskiej w zależności od poziomu wykształcenia. Pod uwagę wzięto osoby, które zakończyły edukację na poziomie co najwyżej gimnazjalnym, średnim lub policealnym oraz wyższym. Dla każdego poziomu wykształcenia zaprezentowano wykres porównawczy dla 27 krajów Wspólnoty. Na końcu publikacji znajduje się tabela zbiorcza dla wszystkich krajów i poziomów wykształcenia. Zaprezentowane dane dotyczą 2012 roku.

Na opracowanie składają się 1 tabela oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Stopa bezrobocia w zależności od poziomu wykształcenia w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 rok (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia ogółem w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem średnim lub policealnym w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (%)
Wykres 4. Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij