Artykuły

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2010

04.09.2008
W opracowaniu przedstawiono wartości stopy bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zaprezentowano wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby pozostałych aktywnych uczestników rynku pracy (osób pracujących i bezrobotnych) zarówno w poszczególnych krajach członkowskich, jak i w całej Wspólnocie. Najświeższe dane przedstawiono w ujęciu kwartalnym. Graficznie porównano zmiany natężenia zjawiska bezrobocia w całej Unii Europejskiej oraz w „Starej Unii” (UE15). Dodatkowo w celu uzupełnienia informacji zestawiono wartości, jakie na przestrzeni lat 1999-2010 przyjmowała stopa bezrobocia we wszystkich krajach aktualnie wchodzących w skład Unii Europejskiej. Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem Bezrobocie w Unii Europejskiej.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w Unii Europejskiej w latach 2007-2010 - dane kwartalne
Tabela 2. Stopa bezrobocia (%) w Unii Europejskiej w latach 1999-20010 – dane roczne

Wykres 1. Dynamika stopy bezrobocia (%) w Unii Europejskiej oraz w „Starej Unii” (UE-15) w okresie od I kwartału 2007
do IV kwartału 2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij