Artykuły

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2008 roku

16.10.2008
Opracowanie zawiera informacje na temat miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2008 roku. Publikacja przedstawia statystyki dla dwóch jednostek terytorialnych kraju: województw i wchodzących w ich skład podregionów. Na wykresie zilustrowano średnioroczne dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w 16 województwach kraju. Z tabeli czytelnik dodatkowo dowiaduje się o wartości wskaźnika w poszczególnych województwach i podregionach w kolejnych miesiącach 2008 roku. Zestawienie pozwala na dokonywanie szybkich porównań międzyregionalnych. Najbardziej aktualne informacje na temat bezrobocia rejestrowanego w różnych częściach kraju znajdą Państwo w publikacji: Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2009 roku oraz Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2010 roku .

Na opracowanie składa się 1 wykres i 1 tabela:

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski w 2008 (%)

Tabela 1. Miesięczne wartości stopy bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach Polski w 2008 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij