Artykuły

Samozatrudnienie w Polsce w 2013 roku

22.04.2014
Jak wygląda struktura samozatrudnienia w Polsce? Czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest bardziej popularne wśród kobiet czy mężczyzn? Czy wiek i poziom wykształcenia decyduje o wyborze tej formy zatrudnienia? W jakich sektorach gospodarki jest najwięcej samozatrudnionych? Te i inne odpowiedzi znajdziesz w poniższej publikacji przygotowanej na podstawie danych Eurostatu z trzech pierwszych kwartałów 2013 roku.

Na opracowanie składają się 2 tabele oraz 16 wykresów:

Tabela 1. Struktura samozatrudnionych ze względu na płeć w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Tabela 2. Samozatrudnieni w ogóle pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki
w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)


Wykres 1. Samozatrudnieni w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 2. Samozatrudnieni w ogóle pracujących w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 3. Struktura samozatrudnionych w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 4. Samozatrudnione kobiety w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 5. Samozatrudnione kobiety w ogóle pracujących kobiet w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 6. Struktura samozatrudnionych kobiet w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 7. Samozatrudnieni mężczyźni w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 8. Samozatrudnieni mężczyźni w ogóle pracujących mężczyzn w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 9. Struktura samozatrudnionych mężczyzn w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 10. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 11. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w ogóle pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 12. Struktura samozatrudnionych w wieku 15-24 lata w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 13. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 14. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata w ogóle pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 15. Struktura samozatrudnionych w wieku 55-64 lata w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 16. Struktura samozatrudnionych ze względu na poziom wykształcenia w Polsce w I, II i III kwartale 2013 roku (%)
Udostępnij