Artykuły

Samozatrudnienie w Europie w latach 2010-2013

28.04.2014
Publikacja prezentuje zbiorowość osób pracujących na własny rachunek – tzw. samozatrudnionych. Grupa ta obejmuje prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz właścicieli firm zatrudniających pracowników. W opracowaniu zawarto informacje o liczbie mieszkańców Europy wykonujących pracę na podstawie tej formy zatrudnienia oraz o tym, jaki stanowią oni odsetek w ogólnej liczbie pracujących. Oprócz danych dla ogółu społeczeństwa pomiędzy 15 a 64 rokiem życia, uwględniono informacje dotyczące kobiet, mężczyzn, a także najmłodszych i najstarszych uczestników rynku pracy. Opracowanie obejmuje lata 2010-2013 i dotyczy krajów członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Na opracowanie składa się 10 tabel oraz 12 wykresów:
Tabela 1. Samozatrudnieni w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (tys.)
Tabela 2. Samozatrudnieni w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (%)
Tabela 3. Samozatrudnione kobiety w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (tys.)
Tabela 4. Samozatrudnione kobiety w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (%)
Tabela 5. Samozatrudnieni mężczyźni w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (tys.)
Tabela 6. Samozatrudnieni mężczyźni w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (%)
Tabela 7. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (tys.)
Tabela 8. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w ogóle pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (%)
Tabela 9. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (tys.)
Tabela 10. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata w ogóle pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2010-2013 (%)

Wykres 1. Samozatrudnieni w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 2. Samozatrudnieni w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 3. Samozatrudnione kobiety w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 4. Samozatrudnione kobiety w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 5. Samozatrudnieni mężczyźni w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 6. Samozatrudnieni mężczyźni w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 7. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 8. Samozatrudnieni w wieku 15-24 lata w ogóle pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 9. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 10. Samozatrudnieni w wieku 55-64 lata w ogóle pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 11. Struktura samozatrudnionych ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 12. Struktura samozatrudnionych ze względu na poziom wykształcenia w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Udostępnij