Artykuły

Rynek pracy w wybranych krajach Europy Wschodniej

16.06.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat rynku pracy w wybranych państwach Europy Wschodniej. Przedstawiono statystyki dla następujących krajów: Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Przedstawiono najważniejsze statystyki rynku pracy: współczynnik aktywności zawodowej ludności, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia. Dane zaprezentowano w ujęciu średniorocznym, dla lat 2001-2009. Przedstawione statystyki dotyczą ogółu ludności oraz kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 15 lat. Wyjątkiem jest wskaźnik bezrobocia, który został zaprezentowany jedynie dla ogółu ludności. Statystyki pochodzą z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF).

Opracowanie zawiera 7 tabel oraz 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 2. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 4. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 6. Wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)
Tabela 7. Stopa bezrobocia wśród ludności w wieku powyżej 15 lat w latach 2001-2009 (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku powyżej 15 lat w 2009 roku(%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku powyżej 15 lat w 2009 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród ludności w wieku powyżej 15 lat w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij