Artykuły

Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

24.02.2015
Jak wyglądał rynek pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku? Okazuje się, że stopa bezrobocia, w porównaniu do 2013 roku spadła. Zmniejszyła się również liczba osób bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy. Niemniej jednak, w porównaniu do danych ogólnopolskich, wskaźniki dla Podkarpacia nadal prezentują się nie najlepiej.

Opracowanie zawiera 5 wykresów i 2 tabele.

Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w 2013 i 2014 roku (w tys.)*
Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani w województwie podkarpackim w ujęciu miesięcznym* w 2013 i 2014 roku (w tys.)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim w ujęciu miesięcznym* w 2013 i 2014 roku (w%)
Wykres 4. Liczba ofert pracy w województwie podkarpackim zgłoszonych w ciągu danego miesiąca w 2013 i 2014 roku
Wykres 5. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy w województwie podkarpackim w 2013 i 2014 roku*
Tabela 1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w 2014 roku (w tys.)
Tabela 2. Odsetek bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij