Artykuły

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w II i III kwartale 2014 roku

28.01.2015
W ostatnim czasie można zaobserwować stopniową poprawę na polskim rynku pracy. Czy podobnie sprawa wygląda w przypadku rynku dolnośląskiego? Okazuje się, że w województwie tym wskaźniki rynku pracy sugerują tendencję odwrotną. Na Dolnym Śląsku widoczny jest spadek współczynnika aktywności zawodowej, czy wskaźnika zatrudnienia oraz wzrost stopy bezrobocia.

Opracowanie zawiera sześć wykresów

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w województwie dolnośląskim i w Polsce w II i III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w województwie dolnośląskim i w Polsce w II i III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim i w Polsce w II i III kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 4.Pracujący w województwie dolnośląskim i w Polsce w II i III kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 5. Bezrobotni w województwie dolnośląskim i w Polsce w II i III kwartale 2014 roku (w tys.)
Wykres 6. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia w województwie dolnośląskim w III kwartale 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij