Artykuły

Rynek pracy w Szwajcarii

11.07.2011
Publikacja zawiera podstawowe statystyki na temat rynku pracy w Szwajcarii. Dane obejmują dekadę 2000-2010. W tabelach zestawiono statystyki dotyczące aktywności ekonomicznej ludności w tym okresie. Podano liczbę osób czynnych na rynku pracy tj. pracujących i bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Przedstawiono również liczebność oraz strukturę zatrudnienia w poszczególnych obszarach szwajcarskiej gospodarki. Graficznie zobrazowano natomiast jak na przestrzeni dekady zmieniały się wartości takich wskaźników jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna ludności w Szwajcarii w latach 2000-2010 (tys.)
Tabela 2. Pracujący w poszczególnych obszarach gospodarki w Szwajcarii w 2010 roku

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w Szwajcarii w latach 2000-2010 (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia w Szwajcarii w latach 2000-2010 (%)
Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia w Szwajcarii w latach 2000-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij