Artykuły

Rynek pracy w Japonii

28.04.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat rynku pracy w Japonii w latach 1990-2010. Przedstawiono najważniejsze statystyki rynku pracy: współczynnik aktywności zawodowej ludności, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia. Wszystkie dane składające się na opracowanie dotyczą ludności w wieku 15-64 lata. Statystyki zaprezentowano w ujęciu dwurocznym, w formie tabelarycznej i graficznej. Dane pochodzą z zasobów japońskiego Biura Statystycznego.

Na opracowanie składają się 3 wykresy i 3 tabele:

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w Japonii w latach 1990-2010 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w Japonii w latach 1990-2010 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w Japonii w latach 1990-2010 (%)

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej w Japonii w latach 1990-2010 (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia w Japonii w latach 1990-2010 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w Japonii w latach 1990-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij