Artykuły

Rynek pracy w Islandii

18.08.2011
W opracowaniu przedstawiono podstawowe wskaźniki rynku pracy w Islandii. Dane zaprezentowane w opracowaniu odnoszą się do lat 2000-2010. W tabeli zestawiono liczbę osób aktywnych zawodowo, w tym pracujących, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Dodatkowo zaprezentowano statystyki dotyczące liczby i struktury pracujących w poszczególnych obszarach islandzkiej gospodarki. Na wykresach zilustrowano jak na przestrzeni omawianego okresu zmieniał się: współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia oraz wskaźnik zatrudnienia.

Na opracowanie składają się 2 tabele oraz 3 wykresy
Tabela 1. Aktywność ekonomiczna ludności w Islandii w latach 2000-2010 (tys.)
Tabela 2. Pracujący w poszczególnych obszarach gospodarki w Islandii w 2010 roku

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w Islandii w latach 2000-2010 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w Islandii w latach 2000-2010 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w Islandii w latach 2000-2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij