Artykuły

Rynek pracy w Austrii

19.07.2012 Autor: Diana Turek
Austria to kraj o najniższej stopie bezrobocia w krajach Unii Europejskich. Publikacja dostarcza informacji na temat rynku pracy w Austrii. Skoncentrowano się na opisaniu skali bezrobocia w tym kraju. Posłużono się w tym celu wskaźnikiem stopy bezrobocia. Zaprezentowano, w jaki sposób bezrobocie różnicuje się w zależności od regionu Austrii oraz ukazano bezrobocie przy uwzględnieniu takich cech jak wiek, wykształcenie oraz płeć. Na niniejszy artykuł składa się 5 wykresów i 2 tabele. Źródłem wykorzystanych statystyk jest Eurostat oraz Statistik Austria.

Diana Turek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij