Artykuły

Rozwój IT na świecie

08.08.2014
Wskaźnik NRI (Networked Readiness Index) określa zdolność kraju do wykorzystania technologii teleinformatycznych. NRI przyjmuje wartości od 1 do 7, gdzie 7 oznacza kraje, w których sektor IT rozwija się najszybciej.W rankingu NRI za 2013 rok Polska zajmuje dalekie 49. miejsce wśród 144 sklasyfikowanych krajów. Zarówno miejsce w rankingu, jak i sam wynik Polski (4,19 pkt) oznacza, iż nasze Państwo sporo traci do światowej czołówki pod względem gotowości do rozwoju technologii teleinformatycznych. Warto zaznaczyć, że ocena naszego kraju jest niższa od figurującej na pierwszym miejscu Finlandii o prawie 2 punkty.Udostępnij