Artykuły

Rekrutacje w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

14.04.2015
Wśród firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw rekrutację zdecydowanie najczęściej prowadziły firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszały firmy z sektora hotelarstwo i gastronomia, które równocześnie miały największe problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Warto więc sprawdzić jak wyglądała sytuacja w przypadku innych polskich przedsiębiorstw.

Opracowanie zawiera 4 wykresy i 3 tabele.

Wykres 1. Odsetek firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących rekrutację na przełomie 2013 i 2014 roku w Polsce (w %)
Wykres 2. Odsetek firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących rekrutację w różnych gałęziach gospodarki na przełomie 2013 i 2014 roku w Polsce (w %)
Wykres 3. Występowanie problemów z pozyskaniem osób do pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w różnych gałęziach gospodarki na przełomie 2013 i 2014 roku (w %)
Tabela 1. Sposoby poszukiwania pracowników przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przełomie 2013 i 2014 roku (% wskazań)
Tabela 2. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw współpracujące z różnymi instytucjami przy rekrutacji pracowników w różnych gałęziach gospodarki na przełomie 2013 i 2014 roku (% wskazań)
Wykres 4. Formy wsparcia zatrudnienia wykorzystywane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw współpracuje z zewnętrznymi organizacjami (np. urzędy pracy, uczelnie) na przełomie 2013 i 2014 roku (% wskazań)
Tabela 3. Powody niekorzystania ze wsparcia przy zatrudnianiu w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przełomie 2013 i 2014 roku (% wskazań)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij