Artykuły

Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej w 2009 roku. Część II: Trójkąt wiedzy

08.04.2010
Materiał stanowi fragment obszernego opracowania „Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej w 2009 roku” autorstwa Marcina Koczora, analityka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Publikacja ma na celu ocenę realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Plan rozwoju Europy, przyjęty przez Komisję Europejską w 2000 roku, miał do 2010 roku uczynić Europę najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie.

W rozdziale „Trójkąt wiedzy” dokonano ewaluacji poczynań z zakresu edukacji. Przedstawiono porównawcze statystyki dla Polski i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące m.in.: liczby absolwentów szkół średnich wśród młodzieży, odsetka osób przedwcześnie przerywających naukę, udziału w kształceniu ustawicznym, skali wydatków na edukację oraz badania i rozwój czy mobilności kadry naukowej. W ostatniej części opracowania wskazano rekomendacje, które umożliwiłyby realizację wskaźników edukacyjnych Strategii Lizbońskiej oraz jej następczyni – Strategii EU2020.

Materiał publikujemy w formie pliku .PDF za zgodą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij