Artykuły

Przepływy zasobów rynku pracy w Unii Europejskiej

24.11.2015
Analizując sytuację na rynku pracy, ważne jest nie tylko określenie stanu danej grupy w ściśle określonym momencie, lecz także badanie ile osób przechodzi z jednej grupy do drugiej. Chodzi tu o przepływy m.in. z bezrobocia do zatrudnienia czy z zatrudnienia do bierności zawodowej i na odwrót. Informacje na ten temat wskazują, czy mamy do czynienia ze stagnacyjnym lub dynamicznym rynkiem pracy. Jak sytuacja kształtuje się w krajach Unii Europejskiej?

Opracowanie zawiera dziewięć wykresów.

Wykres 1. Ruch na rynku pracy z zatrudnienia do zatrudnienia wyrażony jako odsetek wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 2. Ruch na rynku pracy z zatrudnienia do bezrobocia wyrażony jako odsetek wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 3. Ruch na rynku pracy z zatrudnienia do nieaktywności zawodowej wyrażony jako odsetek wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 4. Ruch na rynku pracy z bezrobocia do bezrobocia wyrażony jako odsetek wszystkich bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 5. Ruch na rynku pracy z bezrobocia do zatrudnienia wyrażony jako odsetek wszystkich bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 6. Ruch na rynku pracy z bezrobocia do nieaktywności zawodowej wyrażony jako odsetek wszystkich bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 7. Ruch na rynku pracy z nieaktywności do nieaktywności zawodowej wyrażony jako odsetek wszystkich nieaktywnych zawodowo w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 8. Ruch na rynku pracy z nieaktywności do bezrobocia wyrażony jako odsetek wszystkich nieaktywnych zawodowo w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)
Wykres 9. Ruch na rynku pracy z nieaktywności do zatrudnienia wyrażony jako odsetek wszystkich nieaktywnych zawodowo w krajach Unii Europejskiej w II kwartale 2015 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij