Artykuły

Promowanie zdrowia w miejscu pracy

10.09.2012 Autor: Diana Turek
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, co powoduje stres w pracy, jakie są jego skutki, w jaki sposób można mu przeciwdziałać oraz jak dbać o dobrą kondycję psychiczną pracowników. Publikacja ta stanowi źródło wskazówek zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Pracownicy odnajdą tu informacje na temat tego, co należy zrobić, aby dobre samopoczucie nie odstępowało nas na co dzień.
Kondycja każdej organizacji zależy od zdrowej i wydajnej siły roboczej. Ignorowanie stanu zdrowia podwładnych może przynieść niekorzystne skutki dla firmy. Psychologiczne problemy, takie jak: zaniepokojenie, depresja, trudny do opanowania stres, mogą dotknąć każdego pracownika. Dlatego organizacja nie powinna ignorować problemu dobrej kondycji psychicznej w miejscu pracy. Z punktu widzenia firmy, wśród najważniejszych, negatywnych skutków złego stanu zdrowia psychicznego można wymienić: absencję w pracy, rotację pracowników oraz zmniejszenie wydajności.

Determinanty zdrowia


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan polegający na dobrym samopoczuciu zarówno fizycznym, psychicznym, jak i społecznym. Stan zdrowia nie odnosi się wyłącznie do stanu braku choroby, jest to również stan dobrej kondycji psychicznej. Ochrona i pielęgnowanie zdrowia polega na promowaniu dobrego samopoczucia, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, leczeniu i rehabilitacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Istnieje wiele czynników mających wpływ na nasz stan zdrowia. Na niektóre z tych uwarunkowań nie mamy wpływu, inne możemy modyfikować. Do czynników, od których zależy nasze zdrowie, ale na które nie mamy wpływu, zaliczyć można m.in.: wiek, płeć czy też cechy dziedziczne. Z kolei do uwarunkowań zewnętrznych w stosunku do jednostki, nazywanych inaczej środowiskowymi, należą: rodzina, szkoła, praca, społeczeństwo. Wszystkie środowiskowe czynniki zależą od zajmowanej przez nas pozycji społeczno-ekonomicznej. Pozycja ta warunkuje naszą jakość życia, nasz styl życia. Bardzo ważną determinantą zdrowia jest praca oraz środowisko pracy. Spowodowane jest to faktem, iż praca, jaką wykonujemy, w dużym stopniu określa naszą pozycję społeczną, wpływa na nasz status ekonomiczny i na warunki, w których żyjemy.

W pracy spędzamy przeciętnie 40 godzin tygodniowo i to właśnie tam jesteśmy narażeni na stres i dyskomfort psychiczny. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko pracy sprzyjało utrzymaniu przez nas dobrego stanu zdrowia. Szczególnie pracodawcom powinno zależeć na dobrym samopoczuciu pracowników, jako że stan zdrowia silnie koreluje z wydajnością i efektywnością w pracy.

Na co jesteśmy narażeni w pracy?


Istnieje wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie pracowników. Warto uświadomić sobie, co tak naprawdę wpływa na stan zdrowia pracowników, aby móc te czynniki stale monitorować i zapobiec niekorzystnym skutkom stresu i złego stanu zdrowia.


Bibliografia
1. Aked J., Marks N., Cordon C., Thompson S., Five ways to wellbeing, The New Economics Foundation, 2008 [online]. Dostępny w internecie: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Five_Ways_to_Well-being_Evidence_1.pdf.
2. Health Friendly Restructuring Guide, GEAR for Changes, 2011 [online]. Dostępny w internecie: http://www.gear-progress.eu/images/stories/prirocnik/gear%20-%20brosura%20en%20-%20web.pdf.
3. Taking care of business. Employers’ guide to mentally health workplaces, Mind, 2011 [online]. Dostępny w internecie: http://www.mind.org.uk/assets/0000/8310/EMPLOYERS_guide.pdf.

Diana Turek

Udostępnij