Artykuły

Prognozowane zmiany w strukturze wiekowej ludności Polski

18.12.2008
W opracowaniu znajdą Państwo prognozy dotyczące liczby i struktury wiekowej mieszkańców Polski w nadchodzących dziesięcioleciach. Przytoczone statystyki obejmują dane rzeczywiste za 2007 rok oraz prognozy sięgające do 2035 roku. Analiz dokonano ze względu na aktywność zawodową Polaków. Zastosowano podział na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Przygotowano odrębne zestawienia dla kobiet i mężczyzn. W tabelach przedstawiono zmieniającą się liczbę osób na przestrzeni lat. Wykresy ilustrują dynamikę zmian na przestrzeni analizowanego okresu oraz procentowy udział każdej z grup wiekowych w ogóle populacji. Niniejsza publikacja zwraca uwagę na zjawisko starzejącego się społeczeństwa, w którym na osoby w wieku produkcyjnym przypadać będzie coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym a ponadto maleć będzie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 8 wykresów:

Tabela 1. Prognozowana liczba i struktura wiekowa ludności Polski do 2035 roku (w tys.)
Tabela 2. Prognozowana liczba i struktura wiekowa kobiet do 2035 roku (w tys.)
Tabela 3. Prognozowana liczba i struktura wiekowa mężczyzn do 2035 roku (w tys.)

Wykres 1. Prognozowana struktura wiekowa ludności Polski (w tys.)
Wykres 2. Prognozowane zmiany wielkości populacji ogółem oraz poszczególnych grup wiekowych
Wykres 3. Prognozowany procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogóle populacji
Wykres 4. Prognozowany procentowy udział osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w populacji powyżej 18 roku życia
Wykres 5. Prognozowany procentowy udział kobiet w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogóle populacji kobiet
Wykres 6. Prognozowany, procentowy udział mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogóle populacji mężczyzn
Wykres 7. Prognozowany procentowy udział mężczyzn i kobiet w populacji w wieku produkcyjnym
Wykres 8. Prognozowany procentowy udział mężczyzn i kobiet w populacji w wieku poprodukcyjnym

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij