Artykuły

Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w roku 2009 i 2010

26.03.2009
Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w latach 2006-2008. W związku z wprowadzeniem modyfikacji w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004 zastąpiła PKD 2007) zmianie uległy zastosowane podziały i nazwy niektórych sekcji gospodarczych. Opracowanie zawiera informacje na temat liczby osób pracujących oraz przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w latach 2009-2010. W publikacji uwzględnione zostały ogólne statystyki dla sektora przedsiębiorstw oraz dane dla wybranych gałęzi działalności gospodarczej, między innymi dla: przemysłu, budownictwa oraz handlu i napraw. Materiał dostarcza informacji o procentowej zmianie przeciętnego zatrudnienia, jakie nastąpiło w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo dynamikę liczby pracujących oraz przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ilustrują zamieszczone w opracowaniu wykresy. Dane zawarte w materiale prezentowane są w oparciu o statystyki miesięczne i obejmują okres od stycznia 2009 roku włącznie.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw w roku 2009 i 2010 – dane miesięczne (tys.)
Tabela 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku 2009 i 2010 – dane miesięczne (tys.)
Tabela 3. Procentowa zmiana przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rok do roku (grudzień 2009 – grudzień 2010)

Wykres 1. Liczby osób pracujących w poszczególnych gałęziach sektora przedsiębiorstw w roku 2009 i 2010 (w tys.)
Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku 2009 i 2010 – dane miesięczne (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij