Artykuły

Pracujący na niepełny etat w krajach UE

09.01.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat pracujących na niepełny etat w 27 krajach Unii Europejskiej (UE-27). Opracowanie informuje o liczbie pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w latach 2006-2010. Zaprezentowano także odsetek pracujących na niepełny etat w ogóle zatrudnionych w poszczególnych krajach UE-27 w 2010 roku. W ostatniej części opracowania przytoczono dane dotyczące liczby zatrudnionych na niepełny etat, ale chętnych pracować w wyższym wymiarze czasu pracy (ang. underemployed). Wszystkie statystyki dotyczą osób w wieku 15-74 lata.

Na opracowanie składają się 2 wykresy i 3 tabele:

Tabela 1. Pracujący na niepełny etat w krajach UE-27 w latach 2006-2010 (tys.)
Tabela 2. Odsetek pracujących na niepełny etat w ogóle zatrudnionych w krajach UE-27 w 2010 roku (%)
Tabela 3. Pracujący na niepełny etat, ale chętni pracować w wyższym wymiarze czasu pracy w krajach UE w 2010 roku

Wykres 1. Pracujący na niepełny etat w UE-27 w latach 2006-2010 (tys.)
Wykres 2. Odsetek pracujących na niepełny etat w ogóle zatrudnionych w krajach UE-27 w 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij