Artykuły

Pracujący na czas określony w Polsce w 2008 roku

22.05.2009
Opracowanie zawiera informacje na temat osób pracujących na czas określony w Polsce. Dla lat 1999-2008, uwzględniono statystyki przedstawiające liczby pracowników z umowami czasowymi, a także ich odsetek w ogólnej liczbie pracujących. Większość prezentowanych danych dotyczy jednak 2008 roku. W ujęciu kwartalnym zestawiono informacje na temat pracujących na czas określony w poszczególnych sektorach gospodarki. Przedstawiono odsetek osób pracujących na podstawie umów czasowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Uwzględniono również statystyki dotyczące struktury wieku pracowników czasowych oraz długości trwania umów na czas określony w ujęciu ogólnokrajowym. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z danymi dotyczącymi osób pracujących na czas określony w 2009 roku.

Na opracowanie składają się: 4 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Pracujący na czas określony w poszczególnych sektorach gospodarki w kolejnych kwartałach 2008 (w tys.)
Tabela 2. Odsetek pracujących na czas określony wśród wszystkich pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki
w 2008 roku

Tabela 3. Odsetek pracujących na czas określony wśród wszystkich osób pracujących w Polsce według wieku
w 2008 roku

Tabela 4. Pracujący na czas określony według długości trwania umowy w 2008 roku

Wykres 1. Pracujący na czas określony w Polsce w latach 1999-2008
Wykres 2. Struktura pracujących na czas określony według wieku w 2008 roku (%)
Wykres 3. Struktura pracujących na czas określony według długości trwania umowy

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij