Artykuły

Pracujący na czas określony w krajach UE w latach 1999-2008

22.04.2010
Opracowanie zawiera informacje na temat pracujących na czas określony w krajach Unii Europejskiej. Uwzględnione statystyki obejmują lata 1999-2008. Dane dotyczące liczby zatrudnionych w oparciu o umowy czasowe wzbogacono o informację na temat procentowego udziału w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych państwach. Graficznie zilustrowano zmiany, jakie następowały na przestrzeni lat w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o pracujących na czas określony w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Pracujący na czas określony w Polsce w 2008 roku.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:
Tabela 1. Liczba pracujących na czas określony w krajach UE w latach 1999-2008 (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących na czas określony w ogólnej liczbie pracujących w krajach UE w latach 1999-2008 (%)

Wykres 1. Liczba pracujących na czas określony w Polsce i w wybranych krajach UE w latach 1999-2008 (tys.)
Wykres 2. Udział pracujących na czas określony w ogólnej liczbie pracujących w Polsce i w wybranych krajach UE w 2008 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij