Artykuły

Pracujący emeryci

10.11.2008 Autor: Lidia Kafarska
W artykule omówiono sytuację pracujących emerytów w Polsce. Zaprezentowano, ile jest takich osób, jakie posiadają wykształcenie oraz jaki jest ich status na rynku pracy. Przedstawiono możliwości zarobkowe polskich seniorów oraz zasady regulujące dochody aktywnych zawodowo emerytów. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego seniorzy pracują, jakie są zalety i korzyści płynące z zatrudnienia emeryta oraz w jaki sposób starsze osoby są chronione przed dyskryminacją na rynku pracy. Ponadto w niniejszym artykule czytelnik znajdzie informacje o ogólnej liczbie seniorów oraz ilości osób, którym przyznano świadczenia emerytalne w 2007 roku i w latach wcześniejszych. Publikacja dotyczy wyłącznie emerytów pobierających świadczenia z ZUS.

Lidia Kafarska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij