Artykuły

Pracownik najemny, samozatrudniony – pracujący Polacy według statusu zatrudnienia

30.06.2011
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano statystyki dotyczące pracujących w zależności od statusu zatrudnienia w Polsce. Uwzględniono osoby zarobkujące na podstawie stosunku pracy (pracownicy najemni), samozatrudnione (pracujący na własny rachunek) oraz pomagające w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej (pomagający członkowie rodzin). Dane ogólne dotyczą liczby Polaków o określonym statusie zatrudnienia w poszczególnych kwartałach lat 2008-2011. Szczegółowej analizie poddano statystyki za III kwartał 2011 roku. Przedstawiono strukturę pracujących w Polsce według statusu zatrudnienia oraz takich zmiennych jak: miejsce zamieszkania, płeć i wykształcenie.

Na opracowanie składają się 1 tabela oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Pracujący w Polsce według statusu zatrudnienia w poszczególnych kwartałach lat 2008-2011 (tys.)

Wykres 1. Pracujący w Polsce według statusu zatrudnienia w III kwartale 2011 roku (%)
Wykres 2. Pracujący w Polsce według statusu zatrudnienia i miejsca zamieszkania w III kwartale 2011 roku (%)
Wykres 3. Pracujący w Polsce według statusu zatrudnienia i płci w III kwartale 2011 roku (%)
Wykres 4. Pracujący w Polsce według statusu zatrudnienia i wykształcenia w III kwartale 2011 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij